Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 15 2017

LaColie
2427 e03b
Reposted fromoutoflove outoflove viaciupciup ciupciup
LaColie
0614 4ce4
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaRudeGirl RudeGirl
LaColie

August 14 2017

LaColie
0992 f7e2
Reposted fromcountingme countingme viaremeeember remeeember
LaColie
2648 75c7 500
jaki kraj taki porunarefu
Reposted fromxanth xanth viazelbekon zelbekon
3959 db83
Reposted fromamatore amatore viakinu kinu
LaColie
Wiesz po czym go poznasz? Będziesz przy Nim najlepszą wersją siebie. Nie dlatego, że będziesz chciała pokazać się od najlepszej strony. Nie dlatego, że będziesz udawać kogoś lepszego niż jesteś. Nie, nie dlatego. Będziesz tylko sobą. A ON w Ciebie uwierzy, będzie Cię wspierał i Ci kibicował, i zobaczy w Tobie te wszystkie małe, piękne rzeczy o których istnieniu nawet nie masz pojęcia. I polubi w Tobie nawet te rzeczy, których sama w sobie nie lubisz. To jest miłość, na jaką zasługujesz Matyldo. Bądź z kimś, kto Cię uskrzydla, a nie wdeptuje w ziemię.
— Charlotte Nieszyn Jasińska
LaColie
Wiadomo, że najtrudniejsze rozstania to te, gdzie jest miłość. A jeszcze trudniej, kiedy zdajesz sobie sprawę, że kogoś kochasz, ale nie potrafisz z nim żyć.
— Maja Sablewska
LaColie
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes
LaColie
6896 f4be 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes
LaColie
LaColie
3614 07b0 500
Reposted fromnikotyna nikotyna viaRudeGirl RudeGirl
3182 48c5 500
Reposted fromtayfun tayfun viaRudeGirl RudeGirl
3488 2e8c 500
LaColie
LaColie
Reposted fromkaiee kaiee viapunisher punisher
LaColie
3073 53cd
Reposted fromsarazation sarazation viasubman subman
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl