Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 06 2019

LaColie
Kiedyś spytałam Jakuba Żulczyka, czy frajerstwem jest dawać drugą szansę. Odpowiedział: „Nie. Frajerstwem jest dać trzecią”.
— Katarzyna Nosowska
Reposted fromWilalena Wilalena viajointskurwysyn jointskurwysyn
LaColie
Popatrzyła na zielone kopuły drzew, potem rzekła cicho:
- Długo będziesz czekał.
- Na miłość długo się czeka.
— Marek Hłasko - "Śliczna dziewczyna"
Reposted frommadialene madialene viajointskurwysyn jointskurwysyn
LaColie
6501 d94f
Reposted fromchrisi87 chrisi87 viawakemeupx wakemeupx

March 05 2019

LaColie
7884 4ad1 500
Reposted fromonlyman onlyman viakokoloko kokoloko
LaColie
Nieokreślony niepokój (free floating anxiety) należy do form lęku spotykanych najczęściej w nerwicach. Chory odczuwa wewnętrzne napięcie, jakby coś przykrego miało go spotkać, jakby mu coś zagrażało. Niekiedy niepokój ten koncentruje się na jakichś drobnych trudnościach i konfliktach, które urastają wówczas do wielkich problemów, budząc jednocześnie agresję: uczucia te bowiem (lęk i agresja) zwykle chodzą w parze. Stałe wewnętrzne napięcie odbija się na czynnościach układu endokrynno-wegetatywnego. Układ ten jest w stałym pogotowiu do walki i ucieczki (fight and fight reaction), co z kolei na zasadzie błędnego koła zwiększa stan wewnętrznego napięcia. Dotyczy to również układu ruchowego: napięcie mięśniowe jest wzmożone, stąd podwyższenie odruchów głębokich, i tak częste w nerwicach, uczucie znużenia i bóle mięśniowe.
— Psychopatologia nerwic, Antoni Kępiński
Reposted frommhsa mhsa viainsanedreamer insanedreamer

February 18 2019

7328 71b7 500

wilhelmina-fae:

Comet in Moominland ☄️

LaColie
6711 379a 500
Reposted fromNocephya Nocephya viahornypigeon hornypigeon
LaColie
9452 c4bf 500
Reposted fromtichga tichga viakwasmilosz kwasmilosz
LaColie
9869 cac0 500
Reposted from4777727772 4777727772 viaxal xal
LaColie
0116 5880 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaHypothermia Hypothermia
LaColie
0390 cec9 500
Reposted fromwakemeupx wakemeupx

February 15 2019

LaColie
6623 9559 500
Reposted fromEtnigos Etnigos
LaColie
1029 36d4 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viabloodymonk bloodymonk
LaColie
8883 d738 500
Wiem
Reposted bylottibluebellschulz23
LaColie
LaColie
1521 1677 500
Reposted fromkrzysk krzysk viakinu kinu
LaColie
2449 dd60 500
Reposted fromHypothermia Hypothermia viairmelin irmelin
6851 31b2 500

evolutionists:

Olivier de Sagazan.

Transfiguration.

Reposted frompanrafalczyk panrafalczyk viaSzczurek Szczurek
LaColie
6813 d652 500
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaoll oll
LaColie
5723 4ab6 500
Reposted frompiehus piehus viaoll oll
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl