Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 02 2018

LaColie
4155 9876
Reposted fromEtnigos Etnigos viaspontaneous spontaneous
LaColie
6438 f12a 500
Reposted frompiehus piehus vianieobecnosc nieobecnosc
LaColie
6442 14ba 500
Reposted frompiehus piehus
LaColie
4740 17f2 500
Reposted fromehrenGeorge ehrenGeorge viamrpaf mrpaf
LaColie
4241 16f5
LaColie
1100 3d79
Reposted fromklebeknerwow klebeknerwow viaintihar intihar
LaColie
3368 5718 500
Reposted fromnocnatesciowa nocnatesciowa viamononok mononok
LaColie
Zupełnie jakbyśmy poznali się tylko po to, żeby się ze sobą żegnać.
— Daniel Glattauer – Wróć do mnie
Reposted fromwetryagain wetryagain viaprzeblyski przeblyski
LaColie
czasem dwoje ludzi musi się rozstać, żeby zrozumieć, że nigdy nie powinni tego robić
— Remigiusz Mróz "Hashtag"
Reposted fromobliviate obliviate viabzdura bzdura
LaColie
Niedługo stanę się dla Ciebie tak obca,
że może znów zacznę Ci się podobać.
— Guova - Popstar
LaColie
Należy mądrze dobierać znajomości. Nie ponaglać miłości. Nie pozwalać, by samotność wrzucała nas w objęcia tych, co nie są „naszą bajką”. Należy zakochiwać się wtedy, gdy jesteśmy na to gotowi, a nie wtedy, gdy czujemy się samotni. Na dobrą znajomość warto trochę poczekać.
Reposted fromlubiedzis lubiedzis viablacksadcat blacksadcat
LaColie
5596 ad7d
Reposted fromEtnigos Etnigos viamagolek22 magolek22
LaColie
6423 6c7d 500
Reposted frompiehus piehus viaday11shadow day11shadow

November 28 2018

LaColie
6295 65a9 500
Reposted frompiehus piehus
LaColie
4241 16f5
Reposted fromaammaazing aammaazing viablacksadcat blacksadcat
LaColie
Człowiek dla samego siebie jest o wiele więcej skomplikowaną i o wiele trudniejszą do wytłumaczenia istotą niż dla innych, bo ma przed sobą cały świat wewnętrzny, dla tych innych niedostrzegalny i tym samym poniekąd nie istniejący. Gubimy się we własnej duszy, nie umiejąc ani określenia, ani nazwy znaleźć dla rozmaitych jej składników, nie wiedząc, że w jej głębi drzemią instynkty zdolne w odpowiedniej chwili nad całym naszym jestestwem zapanować. I czasami jeden fakt, jedno spostrzeżenie w wewnętrznym świecie jak błyskawica oświetla wnętrze naszej własnej duszy, pozwala nam dojrzeć w niej pierwiastki, o których nigdyśmy nie myśleli i istnienia ich nigdy nie przypuszczali.
— Roman Dmowski
Reposted fromSkydelan Skydelan viaart-modalna art-modalna
LaColie
Reposted fromHudson Hudson viastraycat straycat
LaColie
Reposted fromtgs tgs viastraycat straycat
LaColie
Reposted fromtgs tgs viaabl abl
LaColie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl